ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Muzika

Druže, ti si đavo!

Kol Peševski, 7. april 2004.
Klopka za Pionira

Sinoć je beogradski SKC, u okviru Aprilskih susreta a u organizaciji CENALIS-a bio svetilište buke. Gostovao je Yustice Yeldham, odnosno Lucas Abela, australijski umetnik, proizvođač buke. Taj čovek je poptuno lud. Pre Lucasa je nastupila grupa Pamba.

Pamba je, zvučala bolje nego ikad, iako bez buradi koja služe kao bubnjevi. Braća Lenhart su pročistila uši i duše svim prisutnim ljubiteljima buke, ali i nekolicini nesretnika koji su došli ne znajući šta ih čeka. Pred kraj pambiranja, jedan član grupe Komšije, verovatno pijan, seo je za klavir.

Lucasov nastup je trajao nekoliko minuta. Instrument koji je koristio ( Dynamic Ribbon Device ) je komad stakla na koji je pričvršćen mikrofon, a mikrofon je priključen na gomilu efekata koje Lucas drži oko pojasa. Prevlačenjem lica preko stakla ( podmazanog nekom kremom ), duvanjem i vrištanjem + okretanjem dugmića na procesorima, Lucas je stvarao pravu, zdravu, organsku buku. Nakon tog kratkotrajnog sagorevanja u ludilu i urlicima, razbio je staklo o glavu i sišao u publiku, napravio krug praćen zbunjenim pogledima posetilaca i vratio se na binu. Nastup je bio gotov, ali kako je pomenuti komšija ( koji nema nikakve veze sa Komšijom koji piše za naš sajt ) i dalje svirao, Lucas je zalepio mikrofon ( sa Dynamic Ribbon Device-a ) na klavir. Bučna svetkovina je nastavljena uz urlike klavira.

Kažu da se Lucasu sviđaju burek i rakija.