ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Nauka

Red slova u reči

Jedan Engleski univerzitet, 13. april 2004.
www

Perma itsrazivanjima jendog engleksog Univreziteta, poptuno je sveejdno kjoim se resdoledom pšiu solva u nkeoj rčei, jeidno je btnio da pvro i psolednje slovo bduu isparvno naipasni. Osatatk mžoe btii skorz imzešan, a da rijčei iapk bduu lkao čitljvie. To se dogđaa sotga jer čvoek ne čtia sovlo po svolo, ngeo cleu reč ojdednom.