ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Književnost

Traži se kratka priča

Kol Peševski, 15. jun 2004.
Sedmokraka

Konkurs za kratke priče "Oreol" je pokrenuo Kol Peševski. Pravo učešća imaju svi punoletni i Wuk Palibrk. Pravo prihvatanja ili odbijanja ima isključivo Kol Peševski. Svoje kratke priče možete slati na jedva poznatu adresu klopkazapionira@yahoo.com. Koje ću deliti u tri grupe. Prva i najgora je Delete, druga je arhiva a treća objavljivanje. Rok je do 31. 12. 2004. i važi samu ukoliko ranije ne objavim dvadeset priča. Zapravo pravno je moguće da se u ovoj zbirci ne nađe niti jedna kratka priča ukoliko prekršite makar jednu od sedam zabrana:

1- Post i odlazak na bogosluženje
2- Rukoblud izmedju dva čedotvorna odnosa.
3- Simpatije prema SANU, UKS...
4- Apolitičnost
5- Grasofobija
6- Omiljeni pisac Pavić ili ne do bog Dobrica Ć. pu, pu...
7- Da vam omiljeni pisac bude Basara. Moguće da je bio u maloletno doba. Što za gornja imena pisaca ne važi. Dakle ukoliko vam je Pavić bio omiljeni pisac makar jedan sat, ne ispunjavate uslove konkursa.

Priče se mogu slati na bošnjačkom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pisci se plaćaju tako što se sav zarađeni novac deli sa brojem pisaca. Ne bi me iznenadilo da to bude nula podeljeno sa nula ili u najboljem slučaju dvadeset podeljeno s nula što je opet nula.
Čitaoci imaju pravo da šalju priče kome hoće i da ih objavljuju na drugim int. stranicama ukoliko obaveste pisca ili ako nema njegove adrese, autore ovog sajta.

Pionirski pozdrav Zdravo!

Ilustracija:Larisa Ackov "Keramika"