ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Književnost

Na Vest o Smrti gospođe M.T.

Danilo Kiš, 9. septembar 2004.
Politika 12 avgust 1989

Kakav dobro obavljen posao, Smrti,

kakav uspeh,

srušiti takvu tvrđavu!

Požderati toliko mesa,

skrckati toliko kostiju za tako kratko vreme.

Potrošiti toliku energiju,

brzo, kao kad se ispuši cigareta.

Kakav je to bio posao, Smrti,

kakva demonstracija sile.

(Kao da ti ne bismo verovali na reč.)