ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Ideologija

O značaju osvajanja kosmosa

Josip Broz Tito, 18. oktobar 2004.
Reč i Delo Ploča 6

Više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta, gostima iz Amerike sa Nilom Amstrongom na čelu 1969 godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.

Josip Broz:

Dozvolite mi da kažem našim dragim gostima kosmonautima koji su zadužili čovečanstvo sa svojim velikim poduhvatom kad su osvojili mesec. Ja ne volim osvajače na zemlji ali u vasioni, osvajanje novih nebeskih tela, to je druga stvar, to ja visoko cenim I želim najveći uspeh. Ja mislim da niko do sada nije čovečanstvo i svet niko nije sa tolikom pažnjom, sa tolikom brigom i interesom posmatrao da li će uspeti ovi naši današnji gosti u svom velikom poduhvatu. Pitanje osvajanja vasione i drugih planeta i tako dalje, to je stvar zajednička koje bi trebale sve one zemlje koje imaju mogućnosti da se u tom pravcu orjentišu, da zajednički idu dalje u pronalaženju mogućnosti čovjeka sa zemlje da vidi kakve sve susede ima. Ja želim našim dragim gostima da se dobro osećaju u našoj zemlji a naročito ako mogu, kad budu imali prilike da dodju u Jugoslaviju na odmor na duže vremena. Dižem ovu češu u zdravlje naših dragih gostiju, u zdravlje njhovih supruga u zdravlje svih gostiju koji se ovde danas nalaze.