ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 01

Wostok i Kompanija, 18. oktobar 2004.
Krpelj 163