ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 02

Wostok i Kompanija, 25. oktobar 2004.
Krpelj 193