ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 03

Wostok i kompanija, 1. novembar 2004.
Krpelj br 193