ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Umetnički radovi

Director cuts

Miloš Tomić, 8. novembar 2004.
Turistički Savez Prag

Tokom svečanog otvaranja nove rubrike Umetninos prisustvovao je (virtuelno) i Viđen Gost iz Prahe koji je po običaju donio kvalitetne i svježe filmove. I ovog puta film je vrlo probavljiv: samo 2,5 MB! Kakav film stiže ovog puta? Saznajte lično bilo lijevim bilo desnim klikom:

http://www.pionirovglasnik.com/download/milos_praha.wmv