ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 05

Wostok i kompanija, 15. novembar 2004.
Krpelj 167