ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 06

Wostok i Kompanija, 22. novembar 2004.
Krpelj 184