ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 07

Wostok i Kompanija, 30. novembar 2004.
Krpalj 205