ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 09

Wostok i kompanija, 23. decembar 2004.
Krpelj