ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 10

Wostok i Kompanija, 13. januar 2005.
Krpalj