ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 11

Wostok i kompanija, 9. februar 2005.
Krpelj 408