ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Književnost

Stvaranje Mediterana

al-Muqaddasi, 28. jun 2005.
A Mediterranean Feast

Kada je Bog stvorio Mediteran, prozvao ga je rekavši: "Stvorih te i poslaću svoje sluge, one koji će kada žele da zatraže nešto od mene reći 'Slava Gospodu' ili 'Bog je velik' ili 'Nema Boga osim Boga'. A šta ćeš ti uraditi, kakav ćeš biti prema njima?".

"Pa, Gospode," - odgovori Mediteran, "ja ću ih potopiti."

"Bestraga s tobom, proklinjem te: bićeš siromašno more, i imaćeš malo ribe".

Ovu priču je zapisao arapski pisac al-Muqaddasi negde oko 985. godine.