ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Fenomeni

Teorija inteligentnog pada

razni, 5. oktobar 2005.
theonion.com, wikipedia

Naučnici evanđelisti opovrgavaju gravitaciju novom teorijom "Intelignetnog pada"

KANSAS CITY, KS - Kako se debata oko predavanja evolucije u državnim školama nastavlja, pojavila se nova kontroverza oko plana i programa iz fizike. Naučnici iz Evanđeoskog centra za rezonovanje na bazi vere tvrde da je takozvana "teorija gravitacije" puna nedostataka i kao alternativu nude novu Teoriju Inteligentnog Pada.

"Stvari ne padaju zato što su privučene nekom gravitacionom silom, već zbog više inteligencije, ako hoćete - Boga, koji ih gura prema dole", kaže Gabriel Burdett, koji je diplomirao pedagogiju, primenjenu Bibliju i fiziku na Oral Roberts univerzitetu.

Burdett dodaje: "Gravitacija - koju predaju našoj deci kao da je zakon - je zasnovana na pogrešnom razumevanju i puna je rupa. Zakoni predviđaju međusobno delovanje sila između tela s masom, ali ne mogu objasniti tu silu. I sam Isaac Newton je rekao da smatra da sve njegove teorije možda zavise od sile za kojom filozofi uzalud tragaju po celoj prirodi. Naravno, on misli na Boga."

Osnovan 1987, Evanđeoski centar za rezonovanje na bazi vere (ECRBV) je vodeća svetska institucija za evanđeosku fiziku, granu fizike koja je zasnovana na bukvalnoj interpretaciji Biblije.

Prema dokumentu ECRBV-a istovremeno objavljenom u "Međunarodnom naučnom žurnalu" i magazinu za adolescente "Božija reč za tinejdžere", postoje mnogi fenomeni koji ne mogu biti objašnjeni sekularnim tumačenjem gravitacije, uključujući i misterije kao što su: kako anđeli lete, kako se Isus uzdigao na nebo i kako je Sotona pao kada je izgnan iz raja.

U saradnji sa Hrišćanskom koalicijom i drugim hrišćanskim konzervativnim grupama, ECRBV poziva da se u školskom planu i programu u državnim školama Teorija inteligentnog pada tretira ravnopravno. Oni napominju da ne traže da se teorija gravitacije zabrani, već samo da se učenicima ponude obe strane "da bi mogli da donesu ispravnu odluku koja teorija je tačna".

"Samo želimo najbolje moguće obrazovanje za decu Kanzasa." - kaže Burdett.

Zagovarači Teorije intelignetnog pada ukazuju da različite teorije o gravitaciji koje koriste sekularni fizičari nisu konzistentne. Čak i kritičari Inteligentnog pada priznaju da su Einsteinove ideje o gravitaciji matematički nepomirljive sa kvantnom mehanikom. Ova činjenica, kažu zagovarači Teorije inteligentnog pada, dokazuje da je gravitacija - teorija u krizi.

"Pogledajmo dokaze", kaže saradnik ECRBV-a Gregory Lunsden. "Po Mateji 15:14, Isus kaže: 'a slijepac slijepca ako vodi, oba će u jamu pasti'. Ne pominje nikakvu gravitaciju, samo kaže da će pasti. Zatim, Knjiga o Jovu 5:7, čitamo: 'Nego se čovjek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzlijeću u vis'. Ako gravitacija vuče sve prema dole, zašto iskre uzlijeću prema gore? Ovo jasno ukazuje da svesna inteligencija upravlja svim padanjem."

Kritičari Inteligentnog pada ukazuju da je gravitacija dokazivi zakon zasnovan na empirijskim posmatranjima prirodnih fenomena. Evanđeoski fizičari, s druge strane, tvrde da nema konflikta između Newtonove matematike i Svetog pisma.

"Ortodoksni gravitisti ne mogu da reše problem kako povezati teoriju relativiteta sa subatomskim kvantnim svetom", kaže dr Ellen Carson, vodeći ekspert u oblasti Inteligentnog pada. "Oni pokušavaju već više od 50 godina, i uprkos svim njihovim empirijskim opažanjima i pažljivom nameštanju podataka, još uvek ne znaju kako."

"Tradicionalni naučnici priznaju da ne mogu objasniti kako gravitacija funkcioniše", kaže Carson. "Naučnici iz gravitacijskog klana treba da shvate da 'gravitacijski talasi' i 'gravitoni' nisu ništa drugo do sekularni izrazi za 'Bog može uraditi šta god želi'."

Neki evanđeoski fizičari kažu da Inteligentni pad predstavlja elegantno rešenje centralnog problema moderne fizike.

"Fizičari koji su protiv pada teoretišu decenijama o 'elektromagnetnoj sili', 'slaboj nuklearnoj sili', 'jakoj nuklearnoj sili' i takozvanoj 'sili gravitacije'" - kaže Burdett. "Oni preusmeravaju svoja otkrića kako bi ih ujedinili u jednu silu. Ali, čitaoci Biblije već milenijumima znaju koja je to ujedinjujuća sila: ime te sile je Isus Hrist."

16. maj 2005: David Craig Simpson objavljuje strip o gravitaciji u školi

(http://www.idrewthis.org/2005/gravity.gif)

26. maj 2005: Joshua Rosenau sa Univerziteta u Kanzasu prezentuje ideju na svom blogu

17. avgust 2005: Pojavljuje se članak na theonion.com

17 - 27. avgust 2005: Preko 100 000 potraga za inteligentnim padom na Google-u, što je dokaz da se radi o pravom internet fenomenu.

27. avgust 2005: Pojavljuje se peticija za tretiranje inteligentnog pada jednako kao teoriju inteligentnog dizajna kada se odlučuje o tome koje teorije će se uvesti u školski program (http://www.intelligentfalling.org)