ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Nauka

Javni govor

Dule, 11. novembar 2005.
Pionirov glasnik

Javni govor. Lepo i apstraktno. Logični završetak pojmovne emancipacije.Govor radi govora. Inicijacija esencije.

Radi jasne i skraćene komunikacije učenih ljudi, jerbo javni sektor zahteva jezgrovitost, esenciju, logičnu doslednost i ispravnu dikciju, nužno se ukazuje zahtev da se kultura komunikacije dovede svom logičnom završetku. Nakon viševekovnog traganja, truda, nebrojenih kardio-vaskularnih shut down–ova neumornih predaka koji drhtavom rukom, pod senkom voštanih isijavanja guščijim perom apstrahovahu, predano slažući reč po reč, pojam po pojam, pripremajući nam tako diskurs, tu neumitnu pretpostavku našeg blagostanja, došao je i taj dan kada se, zahvaljujući vrtoglavoj tehničkoj evoluciji, korpulentnim rečnicima nazire kraj.

Jednom započeto apstrahovanje, teži da se samorealizuje, da ostvari svoj entitet, da pronađe bivstvovanje u samom sebi, da postigne svoj mir, da se nakon viševekovnog Pada, vrati svojoj metaegzistenciji, carstvu ideja, ne napuštajući koegzistenciju, ne napuštajući čoveka, premošćavajući svoju transcedentnu realnost, i ljudsku imanentno pojmovnu esenciju, novom jestastvenom prirodom koja će nas smrtnike uključiti u sa - meta - konkretnu egzistenciju.

Da ne bude zabune, stvar je vrlo jednostavna. Jezik je način ljudskog postojanja. Rađanje čoveka kao društvenog bića se notira rađanjem jezika, i ma kakve vrste simboličnog pisma. Naš način postojanja, se upravo jezikom, pojmovnim simbolizmom, počinje razlikovati od ostalih životinja, pa smo sebe na osnovu toga nazvali višim bićima ( vulgarno - gospodarima zveri). U nauci je to obeleženo kao mesto razlučivanja istorije od praistorije.

Počelo je uopštavanje. Reč - kuća - je značila mesto gde se živi, gde se sklanja od kiše, gde se sex uglavnom upražnjava, gde se pored vatrice pričaju lovačke priče, ogovaraju stanovnici susednog plemena, kuju planovi za krađu tuđeg žita, glođe kost od bika, pije pivo i baljezga svašta (egipat, sumer), stajlingom implicira furka heavy-metalaca mnogo vekova kasnije, muzičkim sešnima daje doprinos razvoju clubbinga i još puno raznih stvari. Da se ne bi pri razgovoru, kada se želi reći kuća, pobrojavalo sve ovo - jednostavno se kaže - kuća (apstrahovani pojam, simbol svega predhodno pobrojanog i ne pobrojanog), poštujući pri tom tuđe vreme i pažnju. Od tada pojmovi su se usložnjavali, razvojem čovečanstva uključivali su sve njegove manifestacije. Strmoglavim napredkom u dvadesetom veku broj pojmova je postao osobito brojan i složen. Međutim, posredi je druga pojava koja se početkom dvadesetprvog veka samo nazire, iako njena neminovnost ne želi odlagati sebe isuviše.

Stvar je, naime, u tome da kao što su recimo napori kubizma, futurizma, orfizma, purizma, kubofuturizma, lučizma (uključujući predhodnike od Ternera, Kurbea, preko Manea, Gogena, Sezana, Seraa, Matisa .....) i drugih apsolutno morali dovesti do svog logičnog završetka - apsolutne apstrakcije ( Kandindskog, Maljeviča, Mondrijana.....), tako i jednom započeto pojmovno apstrahovanje teži svom logičnom završetku, sažimanju u apsolutni apstraktni entitet. Ovo sažimanje bi donelo lepotu javnog govora, istinitosti sudova i poštenju, pravdi i ljubavi za bližnjeg, podobnosti i mogućnosti da se penzija dočeka na jednom radnom mestu, uštedi na i onako preskupoj sekundaži ekonomsko propagandnih poruka, obaranju kreditne kamatne stope, sigurnosti investiranja, obrazovanje bi znatno bilo jednostavnije, političko angažovanje bi postalo častan poziv, umetnost bi cvetala, jednom rečju - blagostanje, vekovno traženi mir.

U praksi to izgleda ovako. Kao što je Pera imao svašta da kaže, pa je rekao - kuća, i svi smo ga razumeli, tako će sada - sve što ima da kaže reći, npr. - buća, i svi ćemo ga razumeti. Tako će svako, sve što ima da kaže reći jasno, glasno, koncizno, iskreno, iz dubine svoga bića, u jednoj reči, pojmu, apstrahovanom pojmu koji je posredstvom razvoja svetskog duha u realnom vremenu ostvario povratak na sušastvenost predestinacijskog bivstvovanja poklanjajući nam, ne baš tako zasluženu (ako bi bili iskreni) saegzistenciju.

Svako će dobiti svoju reč, i bogati i siromašni, i pametni i glupi, i debeli i mršavi, i oni sa modernim cipelama i oni sa off, i stari i mladi, i časni i lažljivci. Koja će to reč biti određivaće posebna agencija, za koju će biti raspisan tender. Onaj ko ponudi najbolju ponudu, najjeftiniju (iako je stvar od vanrednog značaja), najpošteniju, najčovečniju, najistinitiju....biće određen za izvođača ovih istorijskih radova, a sve to u dosluhu sa emanacijom ono-ovo-destinatorne - transcedentno - imanentno - suživotne biti.

Primera radi razgovor Milana, Azema, Kvendelfa, Omera i Stevana (dok ispijaju po staklenu flašu piva u hladu Javora na okretnici tramvaja 28, posle uspešnog i lepog dana na poslu, društvu, tj. nama su podarili sve što su mogli, sve što su znali, sve što su umeli, podigli svoju nedeljnu platu, rata od kredita za stan odbila se, nešto je i ostalo, malo će se podružiti, sačekati zadnji polazak tramvaja, pojesti pljeskavicu, pripušiti duvana, popiti pivu, pa i porazgovarati), bi izgledao ovako:

Azem: bljuf

Stevan: puf

Kvendelf: uf

Stevan: puf

Omer: peh

Milan: eh

Omer: peh

Kvendelf: uf

Stevan: puf

Milan: eh

Omer: peh

Azem: bljuf

Omer: peh

Azem: bljuf

Razgovor, recimo o problemu dekadentne muzike koju je omladina prisiljena da sluša i voli, a da ona toga nije ni svesna u studiju kod Naše Drage Voditeljke bi izgledao ovako:

Voditeljka: ibe

Ministar kulture: tibe

Voditeljka: ibe

Premijer: vibe

Voditeljka: ibe

Predsednik republike: gibe

Ministar finansija: paduf

Voditeljka: ibe

Stari, izanđali, muzičar: eojo

Mladi političar, na početku karijere: kruf

Ministar kulture: tibe

Voditeljka: ibe

Premijer: vibe

Specijalni savetnik slobodnih preduzimača: japrp

Voditeljka: ibe

Specijalni savetnik slobodnih preduzimača: japrp

Voditeljka: ibe

Specijalni savetnik slobodnih preduzimača: japrp

Voditeljka: ibe

Odjavna špica: kamodoso - tiporebi - la - sa - fa - šaš - le - si - fo

Okrugli sto u vezi nerešenog pitanja siromaštva u građana bi bio naročito interesantan

Novinar: ta - mi - bo

Ministar za kapitalne investicije: ta - mi – bo - ta - fu

Gradski arhitekta: esadi - ojo

Guverner: ese

Ministar za kapitalne investicije: ta mi bo ta fu

Novinar: ta – mi - bo

Predstavnik udruženja nacionalnih manjina: param

Neki menadžer turističke agencije: apa

Guverner: ese

Nevladina organizacija - suživot i tolerancija: kvingstrg

Opozicija: hobošo

Azilant koji ćuti:

Mladi u studiju: flemur

Ministar za kapitalne investicije: ta – mi – bo – ta - fu

Novinar: ta - mi - bo

Mladi u studiju: flemur

Novinar: ta - mi - bo

Ministar za kapitalne investicije: ta – mi – bo – ta - fu

Novinar: ta - mi - bo

Ministar za kapitalne investicije: ta - mi – bo – ta - fu

Obezbeđenje: sklip