ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Književnost

Dan kada je umro Milošević

Kiklop, 30. mart 2006.
Kulturbunt

Mama: Umro nam je predsednik.

Sin: Mama, tebi je umro.

Snaja: Našeg su ubili.