ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Ponekad osećam da se krećem brzo

Zoran Jović Letač, 28. maj 2006.
email

MULTIMEDIJALNO IZDANJE

štampana stvar

PONEKAD OSEĆAM DA SE KREĆEM BRZO

AUTOR IZDANJA : JOVIĆ ZORAN LETAČ

CRNO – BELA TEHNIKA

120 STRANA SA KORICAMA

ŠTAMPANJE IZDANJA FINANSIRALA - POMOGLA : SO PANČEVO (kroz konkurs za kulturu 2005.godine)

REALIZACIJU IZDANJA POMOGLI : ALTERNATIVNI KULTURNI KLUB, ,DOM KULTURE "3 OKTOBAR" (BANATSKO NOVO SELO), RADIONICA RADIOAKTIVNO, MUSIC HOUSE (PANČEVO).

PRODUKCIJA : RADIOAKTIVNO

GODINA 2006

...

Izdanje je nastalo kao rezultat autorovog dugogodišnjeg rada u oblastima muzike, stripa, fanzinaštva, alternativne kulture i zabave kroz volonterski aktivizam. Izdanje sadrži priče o njegovom strip stvaralaštvu, o radu u alternativnoj grupi NAPRED U PROŠLOST (NUP) i još ponekim bendovima u kojima je svirao, o volontiranju u NVO ALTERNATIVNI KULTURNI KLUB. Tu je i poklon CD : NUP MP3 (16 NUP IZDANJA u produkciji radionice Radioaktivno).

kontakt adresa autora : nupbns@yahoo.com i 063 8364867

Zoran Jović pod pseudonimom Đavo, svira razne instrumente i peva u nekoliko novoseljanskih grupa (SON'S OF THE DAUN, LJUBIČASTA ŠAPURINA,TRI AKROBATA...), sve dok 1984. godine, zajedno sa svojim vršnjacima osniva grupu "NAPRED U PROŠLOST" za koju piše tekstove, svira bubnjeve i peva. Sa ostalim članovima grupe NUP bavio se i fanzinskim izdavaštvom.

Sarađuje i svira u grupama : "THE CHARACTERS!" iz Temišvara, Rumunija ( CD : Live at Bassement ), "RAVNIČARSKE HALUCINACIJE" (album : Keep on moving), "MOON WALKERS", "ARGENT0", "KLOPKA ZA PIONIRA", "BANE TRIO BAND" iz Pančeva.

Pod pseudonimom Letač, početkom devedesetih prošlog veka, počinje da se aktivno bavi strip stvaralaštvom kao strip autor. Postaje stalni član strip radionice " Kuhinja " iz Pančeva.

Od 2000. godine, zajedno sa nekolicinom prijatelja, iz nužde, osniva Alternativni kulturni klub (www.akk.org.yu), udruženje građanja u Banatskom Novom Selu, kao reakcija na teško stanja u kulturi kod nas. Vodi, piše i realizuje programe i projekte kluba. Piše članke, uređuje "kulturnu stranu" i objavljuje fotografije za lokalni list " Naše novine".

Aktivan je član radionice Radioaktivno (www.radioaktivno.com).