ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Ideologija

20 Legendi o Nikoli Tesli

deformat, 9. septembar 2006.
http://deformat.on.neobee.net/

Svih 20 priča se nalazi na adresi:

http://deformat.on.neobee.net/

A evo kako je Nikola Tesla uneo svetlost u svaki dom:

Nikola Tesla gradi prozore

Pođe jednom Nikola Tesla da uči narod pobožnosti i vjeri. Idući po svijetu naiđe na ljude gdje sa četiri vola unose svjetlost u kuću. On ih zapita: "Šta radite to braćo?"- "Evo načinismo ima tri dana kuću, pa nikako se u sobama ne vidi".- "Tri dana sa ova četiri vola unosimo svjetlost, pa svejednako. Do pred vrata se vidi, a kad u kuću mrak". Nikola Tesla se pomoli Bogu te im reče: "E, ljudi božji, treba načiniti prozore, – evo ovako." Pa im onda načini prozore, a oni mu se mnogo zahvale.