ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Književnost

Shvatanje i tehnike za modernu prozu

Džek Keruak, 13. novembar 2006.
Biblioteka časopisa “Gradina”

Spisak osnovnih stvari

1 Naškrabane tajne beležnice, i divljački kucane stranice za tvoju su radost

2 Budi podložan svemu, otvoren, slušaj

3 Gledaj da se nikad ne napiješ van kuće

4 Voli svoj život

5 Ono što osećaš samo će naći svoj oblik

6 Budi ludi sveti posmatrač uma

7 Duvaj onoliko duboko koliko želiš da duvaš

8 Piši ono što želiš iz bezdana sa dna svoje duše

9 Neizrecive vizije pojedinca

10 Nema vremena za poeziju već samo ono što jeste

11 Vizionarski tikovi drhte na prsima

12 Zanesen, ali usredsređen, sanjaj o predmetu pred tobom

13 Odbaci književne, gramatičke i sintakstičke inhibicije

14 Kao Prust budi stari narkos vremena

15 Pričaj istinitu istinu sveta unutračnjim monologom

16 Dragoceni interesni centar je oko unutar oka

17 U sećanju i zapanjenosti piši za sebe

18 Kreni od srži srednjeg oka napolje, plivajući jezičkim morem

19 Zauvek se pomiri sa gubitkom

20 Veruj u sveti oblik života

21 Bori se da skiciraš tokove koji već postoje u umu netaknuti

22 Kad staneš ne razmišljaj o rečima već bolje posmatraj sliku

23 Vodi evidenciju o svakom danu čiji je datum utisnut kao grb u tvom jutru

24 Nema straha ili srama u dostojanstvu tvog iskustva, jezika i znanja

25 Piši da bi ceo svet čitao i video tvoje tačne slike predmeta

26 Filmknjiga je film u rečima, vizuelni američki oblik

27 U slavu Junaka u Sumornoj neljudskoj samoći

28 Stvaranje divlje, nedisciplinovano, čisto, ono što nadire odozgo, bolje je što je liđe

29 Ti si uvek genije

30 Ti si pisac režiser Zemaljskih filmova Sponzorisanih i Anđelisanih na Nebu