ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Ideologija

Zbog tebetču i kroz rijeku

Milovan Ilić Gvardijan, 27. januar 2007.
Dr. Protić

Potaknut tvoijem malom rihiješio sam ti poslat novoga Gvardijana. Nijesam uspijo nasnimitsi glazbenoga programa, pa ti stoga šiljem čistu vokalnu izvijedbu koja će tebi, starome hulku, prijetpostavljiam jošte rihilihijepše pasat! Šiljijemti i ovu prelihilihijepu koricu singlice, kreaciju našego klupskoga disajnera Radmile Rade Radule Blindruck, čuvene tras-tras disajnerke koja u minutu smlati vrhunskij disajn.

Stugom u očima,

Tvoj Gvardijan.

Zbog tebetču i kroz rijeku

Zbog tebetču i kroz rijeku

kroz planinu i kroz šake

propustitću dobre đake

što ne haju za bedake

što sus našli rodnu grudu

i radnike i seljake

ne dam na te šuše svake

moj Tudžmane Slobodane

Zbog tebetču i kroz rijeku

kroz planinu i kroz šake

propustitću te vucibatine dobre đake

što ne haju za bedake

što sus našli rodnu grudu

i radnike i seljake

ne dam na te šuše svake

moj Tudžmane Slobodane

Muzika i tekst: Milovan Ilic Gvardijan