ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Ideologija

Igrajmo se Hrvata i Srba

Vladimir, 3. april 2007.
pionirov glasnik

Paint ball in Japan between 'Serbs and Croats'!!!!

*Japanski team building* - da bi malo začinili paintball, mali japanci se

igraju Hrvata i Srba...
Ovi su si stvarno dali truda, primjetite u pozadini
"srpske" ekipe lika koji je pljunuti Draža.

Pa, i mi smo se igrali kauboja i Indijanaca!