ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Likovna umetnost

George Bogiatzidis u galeriji ELEKTRIKA, 30. jun 2007

Volođaizkutije, 26. jun 2007.
Silent Wall Army

GALERIJA SAVREMENE UMETNOSTI PANČEVO

Izložbeni prostor "ELEKTRIKA", Radomira Putnika 7

GEORGE BOGIATZIDIS - A KINGDOM IN PIECES

Izložba kolaža

(Izložba se otvara u subotu, 30. juna u 19:00 časova, traje od 30. juna do 06. jula 2007.)

Radovi Georga Bogiatzidisa su rađeni u kolažnoj tehnici, po ugledu na umetnost staklenog vitraža. Materijali koje George koristi uglavnom su delovi papira u boji isečeni iz magazina i dnevne štampe, montirani tako da kao celina predstavljaju zanimljive odnose svetlosti i senke. Osnovnu inspiraciju Bogiatzidis crpe iz slikarskih dela evropskog baroka i renesanse, koja koristi kao osnovu od koje polazi pri izradi rada. Daljim dodavanjem novih, sopstvenih elemenata, kolažnim kombinovanjem fotografije, slikarstva i stripa, autor dolazi do sasvim novih formi.

Izložba je tematski inspirisana religioznim slikarstvom autorovog podneblja, koristeći pritom forme i simbole egipatske mitologije. Uz dužno poštovanje i hrišćanske i drevne egipatske religije, autor u korenu ova dva korpusa nalazi zajednički, humanistički sadržalac, kao osnovno, bitno ljudsko svojstvo ideja koje čine korpus svake religije.

GEORGE BOGIATZIDIS je rođen u Solunu, Grčka, gde i danas živi. Po završenim studijima dizajna enterijera i konzervacije, započinje praksu u Vizantijskom muzeju u Solunu. Kolaže stvara od 2004. godine. Do sada je učestvovao na tri grupne izložbe (Belle Arte 2006, Lamia, Art park in Rhodes 2006-07, Problita 2006, Thessaloniki), imao tri samostalne izložbe u Solunu i Mitileni, i ukrasio svojim radovima enterijere dva kluba u Solunu. Ovo je njegovo prvo gostovanje u Srbiji.

Web: www.g-bogiatzidis.com