ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

GRRR! FINALE - Vek Stripa u Srbiji

Saša Rakezić, 24. septembar 2007.
pionirov glasnik

Galerija savremene umetnosti

koordinator projekta: Saša Rakezić

Otvaranje izložbe: 26. septembar u 19:00 časova

Izložba traje do 07. oktobra 2007.

U sredu 26. septembra 2007, u 19h, u prostoru Galerije savremene umetnosti u Pančevu će biti otvorena izložba Vek stripa u Srbiji. Ova reprezentativna izložba originalnih crteža i izdanja će obuhvatiti period od protostripova devetnaestog veka, do savremene strip produkcije, koja obeležava razdoblje od 1935. godine do danas. Pored radova gotovo svih značajnih autora koji su kreirali stripove u nas, takođe će biti zastupljen pregled časopisne produkcije i fotografija koje je tokom godina prikupio istoričar stripa Zdravko Zupan. Zupan ovu postavku kreira kao nastavak i zaokruženje čitavog niza izložbi koje su pratile istoriju i razvitak medija stripa u našoj u sredini, u okviru programa internacionalnog festivala autorskog stripa GRRR!, od 2002. do 2006. godine. Ova serija izložbi je naišla na veoma povoljnu reakciju u zemlji i inostranstvu.

U nastojanju da se trajno obeleži ovaj poduhvat, koji po svom značaju prevazilazi lokalne okvire, Kulturni centar Pančeva će objaviti i monografiju “Strip u Srbiji”, koja će (uz sažetak na engleskom jeziku) sabrati tekstove Zdravka Zupana posvećene istoriji stripa u nas. Domaći strip je već decenijama bio na tragu svetskih dostignuća u ovoj oblasti, a uprkos tome je prilično sporo sticao poverenje zvaničnih medija i kulturne sredine uopšte.

U ulozi koordinatora ovog projekta je Saša Rakezić, poznat pod pseudonimom Aleksandar Zograf, koji je tokom pet godina bio umetnički direktor Internacionalnog festivala autorskog stripa GRRR!.