ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Balkan Twilight: Kreativni okršaj između stripa i književnosti

Volođaizkutije, 8. januar 2008.
Pionirov glasnik

„Balkan Twilight“ je omnibus strip antologija koja donosi dvadeset i tri grafičke priče nastale u kreativnim parovima koncipiranim po principu pisac+strip crtač. Osnovni tematski okvir od koga polaze ovi radovi jeste vrlo široko shvaćena inspiracija balkanskim fizičkim, kulturnim i duhovnim prostorom. Registri i nijanse balkanskog sumraka obrađeni su u ovoj antologiji kroz prizmu ličnih i istorijskih mitova, kroz mnoštvo meditativnih, treš i poetskih referenci, slikajući jedan veoma širok spektar aspekata balkanske stvarnosti, koja, na kraju, uopšte ne mora biti stvarnost isključivo Balkana, jer je po svom karakteru pre svega ljudska…

Raznovrsnosti i bogatstvu antologije naročito doprinosi odabir autora, koji dolaze sa raznih tačaka regionalne ali i evropske strip scene. Na 108 strana „Balkan Twilight“ antologije naćićete imena kao sto su Oto Oltvanji, Igor Hofbauer, Radovan Nastić, Johanna Marcade, Slobodan Tišma, Aleksandar Zograf, Maja Veselinović, Željko Obrenović, Dragana Mladenović, Nina Bunjevac, Studiostrip, Vuk Palibrk, Jakob Klemenčič, Alberto Corradi, Goran Dačev, Karolj Denke, Miroslav Lazendić, Vladan Nikolić, Danilo Milosev Wostok, Vasko Popa i mnogi mnogi drugi...vise informacija o izdanju i semplove samih radova moguće je naći na adresi

www.myspace.com/balkantwilight.

Kontakt:

volodjaizkutije@gmail.com