ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Likovna umetnost

Licem u lice Obraz uz obraz

umetnici, 7. februar 2008.
Kontekst, Pionirov glasnik

U galeriji Kontekst u Beogradu, 7. februara je trebalo da bude otvorena izložba umetnika iz Prištine. Grupa fašista uspela je da spreči otvaranje. Povod je rad na kome je prikazan neki albanski ratnik. Pionirov glasnik vam predstavlja srpsku verziju spornog rada.

Iz kataloga:

"Diptih pod nazivom „Licem u lice“ (Face to face) Drena Maljićija istražuje efekte slika nacionalnih heroja koji osvajaju javni prostor i preklapaju se sa vizuelnim sadržajima pop kulture. Dren dva printa izvedena u pop-art maniru postavlja jedan nasuprot drugom. Na jednom printu se nalazi čuvena Vorholova serigraija Elvisa Prislija sa pištoljem, dok se na drugom printu, u istom vorholovskom serigrafskom maniru, nalazi reprodukcija čuvene slike Adema Jašarija u uniformi (poznatog nacionalnog heroja Albanaca sa Kosova iz poslednjeg rata) koja se originalno nalazi na fasadi jedne od najvećih zgrada sportskog centra u Prištini. Dren Maljići kroz ovaj rad multiplikovanja predstave heroja i njenim postavljanjem naspram predstave čuvene pop ikone aludira na formiranje kulta novih heroja u savremenom dobu. Taj kult prolazi kroz iste produkcijske i distributivne procese kao i kultni sadržaji iz domena pop kulture, što govori da se njihova ekonomija preklapa."Srpska verzija naslovljena "Obraz uz obraz", koju je sastavio naš dizajner, prikazuje u sličnom kontekstu jednog srpskog heroja:

( Više informacija o izložbi na http://www.kontekstgalerija.org )