ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Likovna umetnost

Danilo Milošev Wostok - Od konstruktivnog diletantizma ka artističnoj subverziji

Stevan Lenhart, Brkić, 21. mart 2008.
Hlas ludu, Pionirov glasnikIme Danila Miloševa - Wostoka (rođen 1963. godine) zauzima posebno mesto na srpskoj sceni alternativnog stripa. Od početka devedesetih godina prošlog veka, ovaj umetnik iz Vršca je zajedno sa Pančevcem Aleksandrom Zografom predstavljao opoziciju tadašnjem prilično nemaštovitom komercijalnom stripu, i sve do danas je pokretačka snaga u osvetljivanju domaćeg podzemlja devete umetnosti.Nakon učešća u uređivanju odličnog strip-časopisa Patagonija, Milošev je nastavio sa objavljivanjem sopstvenog fanzina Krpelj, koji je dostigao upravo neverovatnih 460 (!) brojeva. U fotokopiranoj formi i na formatu A5, fanzin Krpelj je donosio radove raznih autora alternativnog senzibiliteta, predstavljajući njihove stripove, ilustracije i kolaže, kao i (anti)literarne radove i fotografije. Nove brojeve ovog fanzina je moguće i dalje pratiti, ali samo u digitalnoj formi...

Kao autor stripova, Wostok se kreće izuzetno širokom skalom izražavanja - kako tematski, tako i tehnički, a uopšteno govoreći, zajednička crta celog njegovog stvaralaštva se odražava u subverzivnoj reakciji na gušenje čovekove kreativne ličnosti od strane autoriteta i putem masovnih medija i političkih manipulacija.

Što se tiče vizuelnog dela, neki Wostokovi radovi su krajnje jednostavni, anti-estetski crteži (rađeni po principu "konstruktivnog diletantizma"), dok iz njegovih ostalih stripova zrači seriozniji, taman artistički stil, u kojem je npr. američki crtač i esejista Chris Lanier primetio srodnost sa nemačkim ekspresionističkim filmom.

Na početku svojih kreativnih aktivnosti, Wostok se bavio parodiranjem epizoda sa poznatim strip junacima (na primer rad pod nazivom "Veliki Blesan" koji predstavlja svojevrsnu obradu komercijalnog serijala Veliki Blek), što je u stvari danas jedan od njegovih omiljenih tematskih postupaka. Crta likove kao što su Diznijevi junaci, italijanski junak Zagor ili ovdašnji Mirko i Slavko, vizuelno izvrće tj. "kasapi" njihov originalni izgled, dodaje im nemoralne osobine i postavlja ih u razne besmislene, bizarno smešne situacije, i time na osobit, beskompromisan način reaguje na korporacijske proizvode masovne kulture, tj. provocira njihove konzumente, mišljenje "ozbiljnih" kritičara i ukus mediokritetske publike (u ove svrhe pored pseudonima Wostok koristi još jedan - Mediokritet).

...

Što se tiče onog vizuelno artističnijeg aspekta Wostokovog stvaralaštva, za scenarija svojih stripova sa tamnom, sumornom atmosferom, često kao inspiraciju koristi književne tekstove (npr. Kafka, A. Bierce, M. de Sade) ili tekstove pesama muzičkih grupa (npr. Joy Division, Mizar). Za verovatno najveći broj scenarija svojih epizoda, Wostok koristi tekstove svog sugrađanina, ne previše poznatog pisca Nabora Devolca.

...

Raznovrsnim, istrajnim i nekonvencionalnim radom, Danilo Milošev - Wostok je prekoračio lokalne granice, objavljujući svoje stripove u inostranstvu (SAD, Holandija, Francuska) i vredno sarađujući sa autorima iz raznih krajeva. A za one koji su još uvek ubeđeni da alternativni strip ne treba posmatrati kao oblik umetnosti, napomenimo samo to da je poznati kritičar i teoretičar Ranko Munitić uvrstio Wostoka među autore koji su predstavljeni u nedavno objavljenoj knjizi "Deveta umetnost, strip".

(Iz teksta objavljenog u kulturnom dodatku slovačkog nedeljnika "Hlas ludu", juna 2006. godine.)

*

Na izložbi "Vučja so" koja je otvorena 19. marta 2008. u Studentskom gradu u Beogradu, Wostok je po prvi put predstavio slike koje je stvarao od novembra 2006. do marta 2008. godine.

Nakon otvaranja, održan je koncert/performans grupe Tehno muda.


Tehno muda danasTehno muda zvuče sve ozbiljnije. Zla porodična underground umetnička zajednica Milošev postaje sve važnija pojava na domaćoj sceni. Wostokovi stripovi i slike, Zlikovčeva muzika, neobična grupa Tehno muda sa jedinstvenim učešćem Boće, oca (biološkog i mentalnog) vršačkog undergrounda... Svi elementi njihovog delovanja se pretvaraju u jedan celovit izraz, u jedno kompletno DELO, koje ima svoj jasni, prepoznatljivi unutrašnji smisao.Nedavno je izdavačka kuća Ne-ton licencno objavila najnoviji (i najbolji) album Tehno muda - "Gadovi, đavoli, sotone". Možete ga naručiti, po prilično niskoj ceni, ovde:

http://www.ne-ton.com/tehnomuda/gadovidjavolisotone

.