ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Religija

Sodoma i Gomora za decu

True Christian, preveo Brkić, 28. mart 2008.
truechristian.comDeco, Bog vas voli! Danas ćemo pričati o jednoj priči iz davnih davnih davnih vremena! Vratimo se u vreme pre nego što je Isus došao! Hajmo u vremepolov!
U to davno vreme, Božiji čovek po imenu Lot, živeše sa svojom porodicom u zlom gradu zvanom Sodoma. Sodoma je bila puna greha i tamo su gotovo svi bili pederi i lezbejke, baš kao u Evropskoj Uniji! Ali Lot i njegova porodica ipak nisu bili tako zli kao ostali.
Jednog dana, dva anđela dođoše u Sodomu a Lot je sedeo na kapiji grada. Lot vide dva anđela i reče "Hej momci! Vi mora da ste stranci, svratite u moju kuću da pojedete nešto i da se odmorite."

(Postanje 19:1-2)
Anđeli prvo rekoše da neće, ali Lot ih ubedi da odsednu u njegovoj kući. Skuvao je ručak i svi su jeli. Došlo je veče i spremali su se da legnu u krevet kad odjednom svi ljudi iz cele Sodome opkoliše Lotovu kuću i povikaše: "Gde su ona dvojica što su došla kod tebe večeras? Izvedi nam ih napolje da se seksamo sa njima."

(Postanje 19:2-5)
A Lot izađe napolje pred ove ljude i reče "Nema šanse momci, ne činite takvoga zla! Nego, imam ja dve ćerke, device, uzmite pa silujte njih!"

(Postanje 19:6-8)
Rulja poče vikati na Lota! Lot krenu da se vrati u kuću, ljudi iz gomile ga zgrabiše ali anđeli ga uvukoše nazad u kuću i zatvoriše vrata. Onda oslepeše muškarce, momke i dečake ispred kuće da ne mogu da nađu vrata i uđu unutra.

(Postanje 19:9-11)
Anđeli se onda okrenuše Lotu i rekoše mu: "Vidi Lote, imaš li ti još nekoga ovde - zeta, sina, ćerku, roba? Imaš? E vodi ih odavde! Bog je ljut i uništiće ovaj grad i čitav okrug!

(Postanje 19:12-13)

I Lot ode do svojih budućih zetova koji bi trebalo da ožene njegove ćerke i reče im "Požurite, bežite odavde, Bog je ljut i uništiće grad!" A oni su mu se smejali pošto su mislili da se šali!

(Postanje 19:14)

I kada svanu sledećeg dana, anđeli rekoše Lotu "Požuri! Povedi ženu i ćerke iz grada ili ćete biti ubijeni zajedno sa ostalima!" Lot je bio nervozan i zastao na trenutak, pa su anđeli uzeli za ruke njega i ženu mu i poveli ih zajedno sa ćerkama izvan grada jer Bog ih je voleo - oni nisu bili pederi ili lezbejke. Anđeli im onda rekoše "Bežite i ne okrećite se i ne zastajte dok ne stignete do brda ili ćete umreti!"

Onda im Lot reče: "Ej, čekajte momci molim vas! Pa ja ne mogu da trčim čak do brda, radije ću umreti! Nego ima neki mali grad u blizini, jel možemo mi da pobegnemo tamo a da Bog ne uništi taj grad? Valjda Bog može jednom odustati od ubijanja nevinih ljudi!" A anđeli mu rekoše "Dobro, nećemo uništiti taj grad u koji ćete otići, ali požurite pošto je Bogu baš stalo da počne da ubija!"

(Postanje 19:15-22)
Kada su Lot i njegova porodica stigli do tog drugog grada, bilo je podne i Bog je već pustio kišu sumpora na Sodomu i susedni grad Gomoru. Bog je ubio sve od bebe do staraca jer On nas voli! Ali Lotova žena je bila radoznala i pogledala iza sebe da vidi šta se dešava. Bog je to video i naljutio se i pretovrio je u so! Vrh brate!

(Postanje 19:23-26)


Postanje 19

1 A uveče dođoše dva anđela u Sodom; a Lot seđaše na vratima sodomskim; i kad ih ugleda, ustade te ih srete, i pokloni se licem do zemlje,

2 I reče: Hodite, gospodo, u kuću sluge svog, i prenoćite i operite noge svoje; pa sutra rano kad ustanete pođite svojim putem. A oni rekoše: Ne, nego ćemo prenoćiti na ulici.

3 Ali on navali na njih, te se uvratiše k njemu i uđoše u kuću njegovu, i on ih ugosti, i ispeče hlebova presnih, i jedoše.

4 I još ne behu legli, a građani Sodomljani slegoše se oko kuće, staro i mlado, sav narod sa svih krajeva,

5 I vikahu Lota i govorahu mu: Gde su ljudi što dođoše sinoć k tebi? Izvedi ih k nama da ih poznamo.

6 A Lot iziđe k njima pred vrata zatvorivši vrata za sobom,

7 I reče im: Nemojte, braćo, činiti zla.

8 Evo imam dve kćeri, koje još ne poznaše čoveka; njih ću vam izvesti, pa činite s njima šta vam je volja; samo ne dirajte u ove ljude, jer su zato ušli pod moj krov.

9 A oni rekoše: Hodi amo. Pa onda rekoše: Ovaj je sam došao amo da živi kao došljak, pa još hoće da nam sudi; sad ćemo tebi učiniti gore nego njima. Pa navališe jako na čoveka, na Lota, i stadoše istavljati vrata.

10 A ona dva čoveka digoše ruke, i uvukoše Lota sebi u kuću, i zatvoriše vrata.

11 A ljude što behu pred vratima kućnim ujedanput oslepiše od najmanjeg do najvećeg, te ne mogahu naći vrata.

12 Tada ona dva čoveka rekoše Lotu: Ako imaš ovde još koga svog, ili zeta ili sina ili kćer, ili koga god svog u ovom gradu, gledaj nek idu odavde;

13 Jer hoćemo da zatremo mesto ovo, jer je vika njihova velika pred Gospodom, pa nas posla Gospod da ga zatremo.

14 I iziđe Lot, i kaza zetovima svojim, za koje htede dati kćeri svoje, i reče im: Ustajte, idite iz mesta ovog, jer će sada zatrti Gospod grad ovaj. Ali se zetovima njegovim učini da se šali.

15 A kad zora zabele, navališe anđeli na Lota govoreći: ustani, uzmi ženu svoju, i dve kćeri svoje koje su tu, da ne pogineš u bezakonju grada tog.

16 A on se stade ščinjati, te ljudi uzeše za ruku njega i ženu njegovu i dve kćeri njegove, jer ga beše žao Gospodu i izvedoše ga i pustiše ga iza grada.

17 I kad ih izvedoše napolje, reče jedan: Izbavi dušu svoju i ne obziri se natrag i u celoj ovoj ravni da nisi stao; beži na ono brdo da ne pogineš.

18 A Lot im reče: Nemoj, Gospode!

19 Gle, sluga tvoj nađe milost pred Tobom, i milost je Tvoja prevelika koju mi učini sačuvavši mi život; ali ne mogu uteći na brdo da me ne stigne zlo i ne poginem.

20 Eno grad blizu; onamo se može uteći, a mali je; da bežimo onamo; ta mali je, te ću ostati živ.

21 A on mu reče: Eto poslušaću te i zato, i neću zatrti grada, za koji reče.

22 Brže beži onamo; jer ne mogu činiti ništa dok ne stigneš onamo. Zato se prozva onaj grad Sigor.

23 I kad sunce ogranu po zemlji, Lot dođe u Sigor.

24 Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja,

25 I zatre one gradove i svu onu ravan, i sve ljude u gradovima i rod zemaljski.

26 Ali žena Lotova beše se obazrela idući za njim, i posta slan kamen.

27 A sutradan rano ustavši Avram, otide na mesto gde je stajao pred Gospodom;

28 I pogleda na Sodom i Gomor i svu okolinu po onoj ravni, i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje kao dim iz peći.

29 Ali kad Bog zatiraše gradove u onoj ravni, opomenu se Bog Avrama, i izvede Lota iz propasti kad zatre gradove gde živeše Lot.