ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Likovna umetnost

Najnoviji Psiho Test! Osvojite put u Alžir! (fantastično!!!)

Larisa Ackov, 2. april 2008.
Google Earth, Pionirov glasnik

Volite li da putujete, istražujete? Molimo vas da odgovorite na navedena pitanja sa da ili ne, i zatim izbrojite sve da-ove. Nakon toga, pogledajte rezultat testiranja.

1. Volite li da putujete, istražujete?
Da Ne

2. Da li uživate u vizuelnoj umetnosti?
Da Ne

3. Zaključujete li najradije na osnovu sopstvenih uvida?
Da Ne

4. Volite li da otkrivate korelacije među naizgled nepovezanim pojavama?
Da Ne

5. Volite li da tražite konkretno u apstraktnom, oblik u amorfnom, značenje u nejasnom?
Da Ne

6. Verujete li da je suština neke pojave vidljiva kroz njen spoljašnji izgled, da izgled na neki način simbolično predstavlja tu pojavu?
Da Ne

7. Da li ste nekad imali gotovo jasan osećaj da je Zemlja više od onoga što vidite dok hodate ili se vozite njenom površinom, i da je čak više od nekakve lopte koja leti svemirom bez metalnog postolja?
Da Ne

8. Da li ste pomišljali da, i pored našeg ograničenog vidnog i mentalnog polja, ona nije skup geografskih i političkih pojmova, nego organska celina, na neki način nepravedno svrstana u kategoriju objekta, i neživog tela?
Da Ne

9. Da li ste bar jednom pomislili ili maštali o tome kako ta celina, Zemlja, ima svoju istoriju, život, biće, pa čak možda i dušu, i da zaista nije u redu što neki ljudi i dalje ne znaju da se piše sa velikim početnim slovom?
Da Ne

10. Da li ste zamišljali da se razne dimenzije stvarnosti prepliću, i utiču jedna na/u drugu, i odražavaju jedna drugu?
Da Ne

11. Da li ste pomišljali kako svako mesto na planeti ima sasvim drugačiju energiju i atmosferu, iako je teško odrediti zašto, jer mnoštvo faktora utiče na to?
Da Ne

12. Da li ste bili nezadovoljni časovima geografije u osnovnoj i srednjoj školi, jer su vam svi ti olinjali papiri i bedna pomoćna nastavna sredstva davali loš uvid u to šta tu zapravo treba da bude interesantno?
Da Ne

13. Iritirale su vas bar jednom u životu sve te imaginarne, a tako drečave crte i boje na geografskim kartama koje označavaju granice?
Da Ne

14. Oduševlja vas pogled iz aviona, jer vam je sve mnogo jasnije, iako fascinantno novo, tako gledano od gore?
Da Ne

15. Kada vidite snimke naše planete iz svemira, osetite nešto što bi se moglo svrstati u neku kategoriju ljubavi?
Da Ne

Ukoliko ste sa da odgovorili na 7 ili više pitanja, vi ste osoba veoma svesna nekih specifičnih dimenzija stvarnosti, i osvojili ste putovanje u Alžir, čiji je sponzor Google Earth!


.