ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Umetnički radovi

Umetnik vo borba protiv opštestvenata stvarnost

Zlatko Krstevski, Wostok, 7. april 2008.
Agora-Vizant-TMSlobodna i demokratska vizija na megunarodniot likoven umetnik Zlatko Krstevski ,(umetnički foto performans avtorot e vo sredina so bela uniforma ,pokraj drugite revolucioneri ) revoltiran od "situacijata" i eftiniot politički marketing za Makedonija NATO, (meč so dve oštrici) ne gledajki gi i slušajki javnite mislewa i čuvstva na "običniot graganin" Umetnikot kreira komemorativna poštenska kartička , so sopstveni stavovi .Kartičkata ke bide ispratena na megunarodni izložbi kako revolt protiv opštestvenata stvarnost.Izdanieto e vo produkcija na "Agora-Vizant-TM"

*

NA RAZGLEDNICI KOJU JE DZAJNIRAO ZLATKO KRSTEVSKI MOŽEMO VIDETI PRKOSNOG REVOLUCIONARNOG UMETNIKA NA SNIMANJU FILMA "PRAŠINA" MILČA MANČEVSKOG (ZLATKO JE JEDINI DUGOKOSI KOMITA U BELOM). JA FILM,NA ŽALOST JOŠ NISAM VIDEO, ALI MI JE ZLATKO REKAO DA SE ON POJAVLJUJE NA SAMOM POČETKU FILMA U ULOZI HRABROG KOMITE KOJI NAKON NEKOLIKO SEKUNDI BORBE GINE!...

VELIKIM UMETNICIMA I LJUDIMA NIKADA NE TREBA PUNO VREMENA I SREDSTAVA DA BI SE U POTPUNOSTI ISKAZALI!

Wostok