ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Radosav

Boris Stanić, 2. februar 2010.
Pionirv glasnik

Pionirov glasnik nastavlja da bira i objavljuje samo najbolje stripove! U ovom izdanju predstavljamo Borisa Stanića, mladog umetnika iz Pančeva koji nam je za ovu priliku poslao jedan od svojih najnovijih stripova. Naravno, prilika će biti još, pa tako i Borisovih stripova na Pionirovim stranicama. Unapred se radujemo tome!

A sad - Radosav!