ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Religija

Skaska o Izlasku – Kako je Mojsije prvi put pretio faraonu

Kristofer Kochronos, 24. mart 2010.
Pionirov glasnik

Ovim tekstom nisam imao nameru da povredim ničija verska osećanja, već da ukažem na postojanje negativne tendencije za traženjem dokaza, radi potvrđivanja starozavetnog teksta. Odsutnost kritičkog percipiranja događaja opisanih u Strom Zavetu, kao i shvatanje biblijskog teksta kao nepogrešivog i božanskog, veoma često prouzrokuje brojne pseudonaučne interpretacije. One svakako nastaju kao konsekvenca, subjektivnih stavova pojedinaca, koji su prouzrokovanim brojnim društveno socioloških faktorima. Koncept percepcije vere isključuje sam po sebi traženje bilo kakvih dokaza. Pred vama je kratak tekst ispirisam pričom o Egzodusu, koji bi mogao da predstavlja individualno viđenje događaja ili samo fikciju:), koji su se zbili u Egiptu prilikom susreta faraona sa Mojsijem, a koje nam opisuje kniga Izlaska.I poznaće Misirci da sam ja Gospod, kad dignem ruku svoju na Misir, i izvedem sinove Izreiljeve između njih.
I učiniše Mojsije i Aron, kako im zapovedi Gospod tako učiniše ,...
I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: Kad vam kaže faraon i reče: učinite kako čudo, onda reci Aronu: Uzmi štap svoj, i baci ga pred faraona, te će se promenuti u zmiju
I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona, i učiniše kako zapovjedi Gospod, i baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove, i prometnu se u zmiju.
(Izlazak 7:5-10)

Faraon sedeći turskim sedom na minderu dupoko udahne i povuče dim iz nargile koja se nalazila pored njega. Zatim pogleda Mojsija i znatiželjnim glasom ga upita: Da li bi voleo da radiš na mom dvoru kao klovan? Znaš mom malom se bliži rođendan i voleo bih da izvodiš svoje trikove pred decom na rođendanskoj zabavi. Pare nisu problem ako pristaneš. Aron čuvši ovo pogleda Mojsija i prošapta mu: Izgleda da je napušen. Mojsije je samo ćutao i gledao. Njegovo lice je zračilo potpunom zbunjenošću uzrokovanom neobičnom situacijom u kojoj se našao. Posle par sekundi ćutanja Mojsije nesigurno izgovori: Nisam zainteresovan za tvoju ponudu i bilo bi ti bolje da pustiš moj narod da ide u miru. Faraon gledajući kako po podu, ispred mindera gmiže guja otrovnica, odnosno štap koji je pre par sekundi doživeo metamorfozu, pogleda u Mojsija i upita ga: A čime je hraniš, baš je ugojena I lepa. Reci koliko išteš za nju ? Ajde reci slobodno cenu, pare nisu problem. Mojsije čuvši ovo upita Arona tihim glasom: Jer nas ovaj zajebava? Aron odgovori Mojsiju: Nemoj da si takav, lik je definitivno nadrogiran. Nego hajde da iskoristimo situaciju i da mu uvalimo ovu guju za dobru cenu, a možemo ga pitati I gde nabavlja gorivo za nargilu,vidiš kako ga dobro radi. Hoćeš a? Mojsije na ovo pogleda Arona te mu reče: Ti si totalna kretenčina. Da li ti uopšte znaš zbog čega smo mi ovde idiote? Aron tužno pogleda Mojsija i bojažljivo izgovori: Znam, ali ja sam samo mislio da,… Mojsije ga naglo prekine: Šta si ti mislio, šta si mislio jebivetre jebeni! Ne znam što sam te uopšte poveo sa sobom, uf zašto sam stalno okružen kretenima. Dok su se Mojsije i Aron došaptavali, faraon je sa žezlom zadirkivao zmiju koja je postajala sve agresivnija. Na njegovom licu uočavao se neki bezvremeni spokoj. Pa da li su se gospoda konslutovala oko cene? Upita faraon. Mojsije sada već besan kaza faraonu: Aman čoveče, neću da prodam zmiju i ne izvodim trikove na rođendanskim zabavama . Tražim od tebe da pustiš moj narod inače ćeš se suočiti sa gnevom koji će se sručiti na Misir, da li shvataš šta ti govorim!? Faraon je i dalje zadirkivao zmiju sa žezlom i ona je sada već postajala vidno uznemirena. Čuvši Mojsija, pogleda ga i opet ga upita: Ali ne razumem zašto nećeš da je prodaš, rekao sam da pare nisu problem i da ću platiti koliko god želiš!? Aron čuvši faraona ne mogavši više da se sudrži odjednom izgovori: Pa recimo da nam platiš nekih,… Međutim naglo zastne pošto mu Mojsije zviznu jaku šamarčinu i drekne na njega: Pizda ti materina bolesna, gubi se kući momentalno I čekaj me tamo. Razgovaraćemo o tvom ponašanju kasnije. Aron sa suzama na licu pogleda tužnim pogledom Mojsija i pokuša da izusti nešto, ali mu Mojsije na to pokaza prstom ka izlazu I besno izgovori: Marš, majku ti jebem da ti jebem, na šta Aron otrča napolje glasno plačući. Faraon na ovo urlanje Mojsija, nije obraćao posebnu pažnju, pošto je u međuvremenu zmija ujela jednog slugu, od koga je zatražio da je uhvati! Mojsije je shvatio tek nakon nekoliko sekundi šta se desilo i ostao je u potpunosti zatečen. Sluga koga je ujela zmija, koja je do svega nekoliko minuta bila štap, je postpeno kočeći se u teškom bolu, gunđao neke nepovezane stvari o tome kako je hippopotamus na rukavcu Nila, silovao njegovu sestru kad je imala samo pet godina, dok je Izida sve to mirno posmatrala. Faraon je, uvukavši u sebe, nekoliko pozamšnih dimova iz crvene nargile pogledao u drugog slugu koji je stajao pored njega i naredio mu: Ajde deder momče uvati mi guju štapićarku da je bolje vidim. Sluga je čuvši ovo počeo da drhti, ali nije dovodio u pitanje faraonovu naredbu, nego se momentalno sagao prema guji koja ga je u istom mahu ujela za vrat, na šta je on, kao i njegov kolega počeo naglo da se koči i da priča neke nepovezane stvari o tome kako su u Pi-Ramzesu tog meseca videli Hathor kako orgija sa semitskim trgovcima. Mojsije je i dalje samo nepomično gledao i nije mogao da veruje šta se dešava. Faraon je međutim stavivši svoj zeleni fes na glavu, na čijem je frontalnom delu bila izvezena Vadžet (kobra zaštitnica Donjeg Egipta) zlatnim nitima, pogledao u Mojsija I rekao mu: Je li bre trgovče, ovu guju ne hraniš na adekvatan način, ne daješ joj dovoljno vitamina u ishrani. Zbog toga ti je tako agresivna. Pravo da ti kažem jeste lepa, ali mnogo je bre besna. Ipak neću da je kupim. Dok je ovo govorio gledao je u Mojsija sa svojim drstično proširenim zenicama. Mojsije ga još jednom pogleda i kaza mu: Daj bre čoveče ovaj dan je totalno sjeban, ajde molim te pusti moj narod da ide. Ne komplikuj dodatno situaciju, inače ćeš osetiti gnev i biće sranja. Faraon mu na to odgovori: Za nekoga ko se deklariše kao božiji glasnik zaitsa mnogo psuješ! Posle toga naredi slugama da ga iznesu zajedno sa minderom i nargilom iz dvorane za audijencije. Mojsije je vidno iznerviranog pogleda gledao kako iznose faraona a zatim je potapšao dlanovima I učinio de se zmija ponovo pretvori u štap. Potom je besnim hodom izašao iz palate gunđejući naglas kako će jebati mater Aronu i svima oko sebe. Na podu u dvorani su nepomično ležala mrtva tela dvojice slugu, pri čemu se na njihovim licima uočavao pathos i izmučenost, koja je nastala kao posledica velikog bola, prouzrokovanog usled ujeda štapa koji je doživeo preobraženje u zmiju, da bi potom ponovo primio svoj stari oblik, čime je ciklični krug bio zatvoren.